regulamin

§1
POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. REGULAMIN określa zasad korzystania przez KLIENTÓW z usług cateringu dietetycznego świadczonych przez AROMAFIT.
 2. Stosowane  w REGULAMINIE terminy:
  • AromaFit - oznacza pod nazwą firmy: Lech-pol Hotele i Restauracje SP.O.O z siedziba w 56-500 Syców, Szosa Kępińska 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 9111904465, będącą podmiotem świadczącym usługi bezpośrednio na rzecz KLIENTA;
  • STRONA - oznacza zarówno AromaFit jak i KLIENTA
  • USŁUGA - oznacza usługę oferowaną przez AromaFit obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na adres wskazany przez KLIENTA pięciu(5) posiłków gotowych do spożycia: I śniadanie, II śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja.
  • RODZAJE USŁUG - Usługa dostępna jest w następujących opcjach
   • 1300 kcal (basic, vege, bez laktozy)
   • 1500 kcal (basic, vege, bez laktozy)
   • 1800 kcal (basic, vege, bez laktozy)
   • 2000 kcal (basic, vege, bez laktozy, sport, dla kobiet w ciąży)
   • 2360 kcal (dla kobiet w ciąży)
   • 2475 kcal (dla kobiet w ciąży)
   • 2500 kcal (sport)
   • 2505 kcal (dla kobiet w ciąży)
   • 3000 kcal (sport)
   • 3500 kcal (sport)
   • 4000 kcal (sport)
  • ADRES - oznacza dokładny adres podany przez KLIENTA podczas składania ZAMÓWIENIA, po którym AromaFit będzie dostarczał USŁUGI, obejmujący: miejscowość, ulicę, nr domu/mieszkania;
  • DANE KLIENTA - to dane podane przez KLIENTA podczas składania zamówienia obejmujące: imię i nazwisko, ADRES, numer telefonu kontaktowego, adres email;
  • KLIENT - oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza złożyć ZAMÓWIENIE;
  • REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin świadczenia USŁUG przez AromaFit;
  • ZAMÓWIENIE - zamówienie na realizację USŁUGI przez AromaFit, złożone przez KLIENTA w dowolny, przez niego wybrany sposób, zgodnie z REGULAMINEM; ZAMÓWIENIE DIETY oznacza akceptację REGULAMINU AromaFit.
  • TEREN DOSTAWY - oznacza obszar administracyjny SYCÓW, KĘPNO, OLESNICA, WROCŁAW na terenie którego dostawa USŁUGI odbywa się bezpłatnie.
 3. KLIENT może uzyskać dostęp do REGULAMINU w formie elektronicznej, który zamieszczony jest na www.aromafit.pl

§2
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CATERINGU DIETETYCZNEGO AromaFit

Przedmiotem ZAMOWIENIA jest catering dietetyczny. Jest to pięcioposiłkowy zestaw, w zależności od zamówienia 1300, 1500, 1800, 2000 kcal i inne, w różnych wariantach tzn. basic, vege, bez laktozy, dla sportowcow, dla matek karmiących i kobiet w ciąży. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowania metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy posiłek posiada etykietę z nazwą dania oraz informacją o kolejności spożywania, datą produkcji. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę z logo AromaFit, opatrzony kartką z rodzajem diety oraz danymi KLIENTA.

§3
ZAMÓWIENIE CATERINGU DIETETYCZNEGO AromaFit

Art.1 Zamówienie diety następuje online lub telefonicznie do 18.00 na dwa dni robocze przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Art.2 Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 pod numerem telefonu +48 500 181 155 Zamówienia  online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.aromafit.pl, w zakładce formularz zamówienia.

Art.3 Zamawiający online i telefonicznie KILENT jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do doboru odpowiedniej diety oraz złożenia zamówienia, jak również możliwość skontaktowania się z KLIENTEM.

Art.4 W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych KLIENT jest zobowiązany poinformować przed złożeniem zamówienia lub podczas jego realizacji, jeżeli takowe zajdą, w szczególności: chorób istniejących oraz przebytych; nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymania płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych. AromaFit nie ponosi odpowiedzialności wobec KlLIENTA z tytułu realizacji USŁUG w przypadku zatajenia przez KLIENTA informacji i okoliczności wymienionych poniżej.

Art.5 W razie zatajenia problemów przez KLIENTA firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.

Art.6 Płatności odbywają się poprzez system online lub w pierwszym dniu odbioru zestawu dietetycznego.

Art.7 Jeżeli płatność ma być zrealizowana przelewem na konto firmy, musi wpłynąć dzień przed dostawą cateringu dietetycznego i jest on ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez Zamawiającego.

Art.8 Firma zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie.

Art.9 Po złożeniu zamówienia online lub telefonicznie KLIENT otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres e-mail.

Art.10 Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 12 godzin. Po upływie tego terminu KLIENT nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

Art.11 Zamówienia diety mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówienia muszą dokonywać prawni opiekunowie.

Art.12 W przypadku odsprzedaży posiłków lub przekazania osobom trzecim firma AromaFit nie ponosi odpowiedzialności za efekt diety.

Art.13 W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków KLIENTA firma AromaFit  nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety.

§4
CENY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny podane przez AromaFit wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Szczegółowy cennik USŁUG zamieszczony jest na www.aromafit.pl w zakładce „CENNIK” i obowiązuje dla wszystkich ZAMÓWIEŃ bez względu na sposób ich złożenia.

§5
METODY PŁATNOŚCI

 1. ZAMÓWIENIE złożone przez naszą stronę internetową aromafit.pl , może zostać opłacone przez KLIENTA:
  1. Przelewem na rachunek bankowy LECH-POL INVEST COMPANY sp. z o.o sp.k o numerze: 15 9584 0008 2006 0603 3509 0001 przed rozpoczęciem realizacji USŁUGI; W przypadku braku płatności zamówineie nie jest realizowane.
  2. Za pobraniem tylko zamówienia DIET STARTOWYCH(JEDNO DNIOWYCH) - przy odbiorze płatne.
 2. AromaFit uprawniony jest do wstrzymania ZAMÓWIENIA, które nie zostało w 100% opłacone przez KLIENTA.

§6
DOSTAWA

Art.1 Dostawa zestawów dietetycznych rozpoczyna się codziennie w godzinach popołudniowych (15-21).

Art.2 Brak odbioru diety pod wyznaczonym adresem lub zmiana adresu dostawy wiąże się z dodatkowy kosztem 15 zł.

Art.3 Koszt dostawy powyżej 20km dodatkowo płatny (1TYDZ.15ZŁ)

§7
ZMIANA I ANULACJA ZAMÓWIENIA

Art.1 Odwołanie, zawieszenie bądź anulowanie zamówienia diety, następuje online lub telefonicznie na dwa dni robocze przed faktyczną realizacja ZAMÓWIENIA do godz. 15.00, w przeciwnym wypadku, KLIENT ponosi koszt za ten dzień diety, według cennika obowiązującego na stronie www.aromafit.pl.

Art.2 Zmianę ADRESU DOSTAWY należy zgłosić telefonicznie lub online do godz. 16.00 na jeden dzień roboczy wcześniej przed faktyczną datą realizacji ZAMÓWIENIA

Art.3 W przypadku rezygnacji z ZAMÓWIENIA w trakcie jego trwania wybranego pakietu, każdy zrealizowany dzień zamówienia ostaje rozliczony w kwotach regularnych obowiązujących przy zamówieniach 1 dniowych.

Art.4 Wszystkie zmiany w Zamówieniu są potwierdzone drogą mailową w e-mailu podsumowującym dokonane zmiany.

§8
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą  używane,ani udostępniane osobą trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firm.
 2. Administratorem danych jest Firma Lech-pol Hotele i Restauracje sp. z o.o. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem AromaFit. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie obowiązujące przepisy praca polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwila jego umieszczenia na www.aromafit.pl

śledź nas na facebooku