Polityka prywatności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, iż: Dane te nie będą używane, ani udostępniane osobą trzecim i będą używane wyłącznie do celów marketingowych AROMA FIT. Zmiany swoich danych osobowych oraz teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem AromaFit pod numerem 500181155. W ten sam sposób można je także usunąć z bazy. Administratorem danych jest firma:

L.I.  Invest Company sp. z o.o.
ul. Szosa Kępińska 1
56-500 Syców

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

śledź nas na facebooku