Regulamin AromaFit

REGULAMIN AROMA FIT DLA KLIENTÓW

&1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN: określa on zasady korzystania przez KLIENTÓW z usług cateringu dietetycznego świadczonych przez AROMAFIT

Stosowane w regulaminie terminy:

AROMAFIT: to catering dietetyczny prowadzony przez firmę L.I.  Invest Company sp. z o.o. , ul. Szosa Kępińska 1, 56-500 Syców, posiadającą NIP 9111904465, będącą podmiotem świadczącym usługi bezpośrednio na rzecz KLIENTA.

STRONA: oznacza zarówno KLIENTA jak i AROMAFIT

USŁUGA: oznacza usługę oferowaną przez AROMAFIT KLIENTOWI obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na wskazany przez KLIENTA adres zamówieniowej przez niego diety w odpowiednim wariancie, ilości potraw, kaloryczności ustalonej wcześniej pomiędzy KLIENTEM a osobą przyjmująca zamówienie.

RODZAJE USŁUG: usługi AROMAFIT dostępne są w następujących wariantach:

ADRES: oznacza dokładny adres podany przez KLIENTA podczas składania ZAMÓWIENIA

 

DANE KLIENTA: to dane podane przez KLIENTA, podczas składania ZAMÓWIENIA, pod który AROMAFIT będzie dostarczał USŁUGI, obejmujące: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, NR TELEFONU KONTAKTOWEGO, ewentualnie ADRES E-MAIL.

KLIENT: oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, a także osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i zdolności do czynności prawnych, która składa lub zamierza złożyć zamówienie.

ZAMÓWIENIE: to złożone przez KLIENTA zamówienie na realizację usługi wykonanej przez AROMAFIT, w dowolnym przez niego wybranym sposobie (strona, mail, telefon, sms, Messenger itp.), zgodnie z REGULAMINEM AROMAFIT. ZAMÓWIENIE Cateringu jest jednoznaczne z akceptacją tegoż REGULAMINU.

TEREN DOSTAWY: oznacza obszar administracyjny na terenie którego dokonywane są dostawy CATERINGU. AROMAFIT zastrzega sobie prawo  odmowy przyjęcia zamówienia jeżeli wykraczać ono będzie znacznie poza obszar dostaw. Każdy przypadek w którym będzie nie jasny adres dostawy będzie rozstrzygany indywidualnie po konsultacji telefonicznej.

Każdy klient może uzyskać dostęp do REGULAMINU w formie elektronicznej, papierowej lub ze strony www.aromafit.pl

 

&2
PRZEDMIOT ZAMÓWIEŃ CATERINGU DIETETYCZNEGO AROMAFIT

            Przedmiotem ZAMÓWIENIA jest catering dietetyczny. Jest to zbilansowany, kilkuposiłkowy (od 3 do 5 w zależności od rodzaju diety) zestaw, w kaloryczności w zależności od zamówienia od 1300 kcal do 4000 kcal, w różnych wariantach typu LUNCH BOX, wege, bez laktozy, ketogeniczna, Basic, SPORT. Każdy posiłek jest osobno pakowany w plastikowe opakowania metodą pakowania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej, posiada on także etykietę z nazwą dania, informacja o kolejności spożywania oraz datą produkcji. Posiłki po dostarczeniu przez kierowcę winny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw zapakowany jest w torbę z logo AROMAFIT, opatrzony kartką z danymi KLIENTA oraz rodzajem DIETY.

&3
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W AROMAFIT

 

AROMAFIT , zastrzega , iż nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA z tytuły realizacji wybranej przez niego DIETY, w przypadku zatajenia przez niego informacji o zdarzeniach wymienionych powyżej, oraz za efekty diety tegoż KLIENTA.

&4
Ceny CATERINGU DIETETYCZNEGO AROMAFIT

Wszystkie ceny podane przez AROMAFIT wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Szczegółowy cennik zamieszczony jest na www.aromafit.pl w zakładce „CENNIK” lub pod numerem telefonu 500181155 i obowiązuje dla wszystkich zamówień bez względu na sposób ich złożenia.

 

&5
METODY PŁATNOŚCI ZA CATERING AROMAFIT

            ZAMÓWIENIE bez względu na sposób złożenia, może zostać opłacone w następujący sposób:

L.I.  Invest Company sp. z o.o.
ul. Szosa Kępińska 1
56-500 Syców
15 9584 0008 2006 0603 3509 0001

 

 

&6
DOSTAWA CATERINGU

 

 

&7
ZMIANY I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

  1. Anulowanie zamówienia jest możliwe drogą online lub telefonicznie nie później niż na 2 dni robocze do godziny 15, przed faktyczną realizacją ZAMÓWIENIA, w przeciwnym wypadku KLIENT ponosi koszt cateringu za ten dzień, według cennika obowiązującego w AROMAFIT
  2. Istnieje możliwość STOPOWANIA dostaw z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Ilość niewykorzystanych dni podczas trwania umowy zostaje przesunięta do wykorzystania na kolejny okres.
  1. W przypadku rezygnacji z ZAMÓWIENIA w trakcie jego trwania, każdy zrealizowany dzień zamówienia zostanie rozliczony w kwotach obowiązujących przy zamówieniach 1 dniowych.
  2. Wszystkie zmiany winny być potwierdzone droga mailową, sms, wiadomość messenger, celem ich podsumowania i zatwierdzenia przez obie strony.

 

&8
POLITYKA PRYWATNOŚCI, RODO I ZGODY KLIENTA CATERINGU DIETETYCZNEGO

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, iż: Dane te nie będą używane, ani udostępniane osobą trzecim i będą używane wyłącznie do celów marketingowych AROMA FIT. Zmiany swoich danych osobowych oraz teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem AromaFit pod numerem 500181155. W ten sam sposób można je także usunąć z bazy. Administratorem danych jest firma:

L.I.  Invest Company sp. z o.o.
ul. Szosa Kępińska 1
56-500 Syców
 

            W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia go na www.aromafit.pl

 

ZGODY

  1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Firmę AROMA FIT CATERING DIETETYCZNY NIP 911 190 44 65 z siedzibą zamieszczona na ul. Szosa Kępińska 81,56-500 Syców w celu świadczenia usług dostaw cateringowych.
  2. Informuję iż zapoznałam/-łem i akceptuję się z regulamin Aroma fit

śledź nas na facebooku